-World HS & Tariff Index-
HOME   LOGIN   SIGN UP   CONTACT US User Center

- HS Code en Tarief Inhoudsopgave -
Wereld Douane 'Harmonized System'

( 2021 Nederlands Ver.)

.


◄ HS Code & Tariff Schedule Index-World Customs Harmonized System ►

SECTION I    AFDELING聽I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
SECTION II    AFDELING聽II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
SECTION III    AFDELING聽III - VETTEN EN OLI脣N (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
SECTION IV    AFDELING聽IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
SECTION V    AFDELING聽V - MINERALE PRODUCTEN
SECTION VI    AFDELING聽VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIE脣N
SECTION VII    AFDELING聽VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
SECTION VIII    AFDELING聽VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTER牟EN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGEL牟KE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
SECTION IX    AFDELING聽IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
SECTION X    AFDELING聽X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
SECTION XI    AFDELING聽XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
SECTION XII    AFDELING聽XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
SECTION XIII    AFDELING聽XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
SECTION XIV    AFDELING聽XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE脣N; MUNTEN
SECTION XV    AFDELING聽XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
SECTION XVI    AFDELING聽XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
SECTION XVII    AFDELING聽XVII - VERVOERMATERIEEL
SECTION XVIII    AFDELING聽XVIII - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE I
SECTION XIX    AFDELING聽XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
SECTION XX    AFDELING聽XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
SECTION XXI    AFDELING聽XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN


SECTION I AFDELING聽I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
Chapter 01    HOOFDSTUK聽1 - LEVENDE DIEREN
Chapter 02    HOODSTUK聽2 - VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN
Chapter 03    HOOFDSTUK聽3 - VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
Chapter 04    HOOFDSTUK聽4 - MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN
Chapter 05    HOOFDSTUK聽5 - ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN


SECTION II AFDELING聽II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
Chapter 06    HOOFDSTUK聽6 - LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT
Chapter 07    HOOFDSTUK聽7 - GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN
Chapter 08    HOOFDSTUK聽8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN
Chapter 09    HOOFDSTUK聽9 - KOFFIE, THEE, MAT脡 EN SPECERIJEN
Chapter 10    HOOFDSTUK聽10 - GRANEN
Chapter 11    HOOFDSTUK 11 - PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; TARWEGLUTEN
Chapter 12    HOOFDSTUK聽12 - OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER
Chapter 13    HOOFDSTUK聽13 - GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN
Chapter 14    HOOFDSTUK聽14 - STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN


SECTION III AFDELING聽III - VETTEN EN OLI脣N (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
Chapter 15    HOOFDSTUK聽15 - VETTEN EN OLI脣N (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG


SECTION IV AFDELING聽IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
Chapter 16    HOOFDSTUK聽16 - BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN
Chapter 17    HOOFDSTUK聽17 - SUIKER EN SUIKERWERK
Chapter 18    HOOFDSTUK聽18 - CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN
Chapter 19    HOOFDSTUK聽19 - BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK
Chapter 20    HOOFDSTUK聽20 - BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN
Chapter 21    HOOFDSTUK聽21 - DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
Chapter 22    HOOFDSTUK聽22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN
Chapter 23    HOOFDSTUK聽23 - RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN
Chapter 24    HOOFDSTUK聽24 - TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN


SECTION V AFDELING聽V - MINERALE PRODUCTEN
Chapter 25    HOOFDSTUK 25 - ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT
Chapter 26    HOOFDSTUK聽26 - ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN
Chapter 27    HOOFDSTUK聽27 - MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS


SECTION VI AFDELING聽VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIE脣N
Chapter 28    HOOFDSTUK 28 - ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN
Chapter 29    HOOFDSTUK 29 - ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN
Chapter 30    HOOFDSTUK聽30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
Chapter 31    HOOFDSTUK聽31 - MESTSTOFFEN
Chapter 32    HOOFDSTUK聽32 - LOOI-聽EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR-聽EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT
Chapter 33    HOOFDSTUK聽33 - ETHERISCHE OLI脣N EN HARSAROMA'S; PARFUMERIE脣N, TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN
Chapter 34    HOOFDSTUK聽34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN, WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS
Chapter 35    HOOFDSTUK聽35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN
Chapter 36    HOOFDSTUK聽36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN
Chapter 37    HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE
Chapter 38    HOOFDSTUK聽38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE


SECTION VII AFDELING聽VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
Chapter 39    HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN
Chapter 40    HOOFDSTUK聽40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN


SECTION VIII AFDELING聽VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTER牟EN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGEL牟KE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
Chapter 41    HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTER牟EN), ALSMEDE LEDER
Chapter 42    HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGEL牟KE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
Chapter 43    HOOFDSTUK聽43 - PELTER牟EN EN BONTWERK; NAMAAKBONT


SECTION IX AFDELING聽IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
Chapter 44    HOOFDSTUK聽44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN
Chapter 45    HOOFDSTUK聽45 - KURK EN KURKWAREN
Chapter 46    HOOFDSTUK聽46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK


SECTION X AFDELING聽X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
Chapter 47    HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)
Chapter 48    HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN
Chapter 49    HOOFDSTUK聽49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN


SECTION XI AFDELING聽XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
Chapter 50    HOOFDSTUK 50 - ZIJDE
Chapter 51    HOOFDSTUK聽51 - WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN PAARDENHAAR (CRIN)
Chapter 52    HOOFDSTUK聽52 - KATOEN
Chapter 53    HOOFDSTUK聽53 - ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN
Chapter 54    HOOFDSTUK聽54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of van kunstmatige textielstoffen
Chapter 55    HOOFDSTUK聽55 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS
Chapter 56    HOOFDSTUK聽56 - WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN
Chapter 57    HOOFDSTUK聽57 - TAPIJTEN
Chapter 58    HOOFDSTUK聽58 - SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIE脣N; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK
Chapter 59    HOOFDSTUK聽59 - WEEFSELS, GE脧MPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN
Chapter 60    HOOFDSTUK聽60 - BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK
Chapter 61    HOOFDSTUK 61 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK
Chapter 62    HOOFDSTUK聽62 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF HAAKWERK
Chapter 63    HOOFDSTUK聽63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN


SECTION XII AFDELING聽XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
Chapter 64    HOOFDSTUK聽64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN
Chapter 65    HOOFDSTUK聽65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN
Chapter 66    HOOFDSTUK聽66 - PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
Chapter 67    HOOFDSTUK聽67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR


SECTION XIII AFDELING聽XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
Chapter 68    HOOFDSTUK聽68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN
Chapter 69    HOOFDSTUK聽69 - KERAMISCHE PRODUCTEN
Chapter 70    HOOFDSTUK聽70 - GLAS EN GLASWERK


SECTION XIV AFDELING聽XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE脣N; MUNTEN
Chapter 71    HOOFDSTUK聽71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIE脣N; MUNTEN


SECTION XV AFDELING聽XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
Chapter 72    HOOFDSTUK聽72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL
Chapter 73    HOOFDSTUK聽73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL
Chapter 74    HOOFDSTUK聽74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER
Chapter 75    HOOFDSTUK聽75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL
Chapter 76    HOOFDSTUK聽76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM
Chapter 78    HOOFDSTUK聽78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD
Chapter 79    HOOFDSTUK聽79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK
Chapter 80    HOOFDSTUK聽80 - TIN EN WERKEN VAN TIN
Chapter 81    HOOFDSTUK聽81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN
Chapter 82    HOOFDSTUK聽82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL
Chapter 83    HOOFDSTUK聽83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN


SECTION XVI AFDELING聽XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE
Chapter 84    HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN
Chapter 85    HOOFDSTUK聽85 - ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHO


SECTION XVII AFDELING聽XVII - VERVOERMATERIEEL
Chapter 86    HOOFDSTUK聽86 - ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER
Chapter 87    HOOFDSTUK聽87 - AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Chapter 88    HOOFDSTUK聽88 - LUCHTVAART EN RUIMTEVAART
Chapter 89    HOOFDSTUK聽89 - SCHEEPVAART


SECTION XVIII AFDELING聽XVIII - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE I
Chapter 90    HOOFDSTUK聽90 - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INS
Chapter 91    HOOFDSTUK 91 - UURWERKEN
Chapter 92    HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN


SECTION XIX AFDELING聽XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Chapter 93    HOOFDSTUK 93 - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN


SECTION XX AFDELING聽XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
Chapter 94    HOOFDSTUK聽94 - MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; G
Chapter 95    HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
Chapter 96    HOOFDSTUK聽96 - DIVERSE WERKEN


SECTION XXI AFDELING聽XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN
Chapter 97    HOOFDSTUK聽97 - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN

World Customs Organization
DATA SOURCE: Harmonized System Nomenclature 6th Edition
©  HsTariff.com Copyright 2020 All Rights Reserved
This site isn't affiliated with the WCO.
Technical Support: RJS Technology Corp.